INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz stypendiów szkolnych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018
•    wnioski o ustalenie prawa do pobierania  świadczeń  wychowawczych  (Program 500+)  na okres zasiłkowy 2017/2018 w terminie od 01 sierpnia 2017 r,
•    wnioski o ustalenie prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 w terminie od 01 sierpnia 2017 r.,
•     zaświadczenia ze szkoły potwierdzające naukę dziecka w roku szkolnym 2017/2018 do dnia 12 września 2017 r.,
•    wnioski o ustalenie prawa do pobierania stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2017/2018 w terminie do 15 września 2017 r.,
•     wnioski o ustalenie prawa do pobierania świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w terminie od 01 sierpnia 2017 r.

 

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wnioski do pobrania w siedzibie GOPS Janowice Wielkie, tel. 75 75 15 533

Od 01 sierpnia 2017r. można składać  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych  na okres zasiłkowy 2017/2018

Nowe WNIOSKI na okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenie wychowawcze tz. 500 plus można pobierać i składać nie szybciej niż od 01 sierpnia 2017r.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy państw w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195 ze zm.) w przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się  o świadczenie  wychowawcze  na  kolejny  okres  złoży  wniosek  wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
W przypadku gdy  osoba  ubiegająca  się  o świadczenie wychowawcze  na  kolejny  okres złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.


Od 01 sierpnia 2017r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc  październik  następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Od 01 września 2017r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami  w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


Uwaga – zmianie ulegną wzory wniosków !

Druki zostały przygotowane zgodnie ze wzorami podanymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczonymi na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ obowiązujące od 1 sierpnia 2017r.


Od 01 września 2017r. można składać wnioski  o stypendium szkolne należy złożyć w terminie  do dnia 15.09.2017r.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dostarczyć dokumenty o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc sierpień 2017 r.