Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  zatrudni na zastępstwo (ok. 15 miesięcy) osobę do pracy na stanowisku Inspektora ds.  Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń o charakterze socjalnym.

Zakres obowiązków: prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń o charakterze socjalnym, wydawania decyzji w tych sprawach, sporządzenie list wypłat świadczeń, sporządzanie sprawozdawczości  itp.

Wymagane wykształcenie wyższe, wskazane doświadczenie w pracy w administracji Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich tel. 75 75 15 533.

Początek zatrudnienia  6 grudzień  2018 r.
Kierownik GOPS
Małgorzata Gajewicz

rozstrzgnięcie