WYPRAWKA SZKOLNA W RAMACH ŚWIADCZENIA 300 PLUS

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej, lub platformy Emp@tia będą przyjmowane wnioski w  ramach świadczenia 300 PLUS - czyli  rządowego programu DOBRY START. Wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej
w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku na każde dziecko rozpoczynające NOWY ROK SZKOLNY, bez względu na dochód.

Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich od 1 sierpnia 2019 r.  


Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:
1. Nie ukończył:
•    20 lat,
•   24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:
•   szkoła podstawowa,
•   dotychczasowe gimnazjum,
•   szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
•   szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
•   młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
•   specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
•   specjalny ośrodek wychowawczy,
•   ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.


WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:
•   studentom
•   przedszkolakom
•   uczniom zerówki


Świadczenie Dobry Start można składać od:
•    od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
•    od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.


Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu, lub sierpniu br. pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2019 roku.
Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.