Cele szczegółowe projektu

Cele szczegółowe projektu Objęcie grupy 4 osób instrumentami aktywnej integracji poprzez zastosowanie następujących instrumentów o charakterze aktywizacyjnym:

 

  • aktywizacja edukacyjna
  • aktywizacja zdrowotna
  • aktywizacja społeczna

 

Celem szczegółowym jest także: wzrost kompetencji, umiejętności społecznych, podniesienia samooceny, zwiększenie szans na rynku pracy. Wykorzystanie nowych metod pracy socjalnej w kontraktach socjalnych przez nowego pracownika socjalnego POKL Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dla zapewnienia dostępu do działań aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do 4 osób - mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, korzystających z pomocy społecznej. Wsparciem zostaną objęte osoby nie pracujące, będące w wieku aktywności zawodowej, osoby mające pewne ograniczenia o obniżonym poczuciu własnej wartości i ograniczonych umiejętnościach społecznych, które utrudniają dostęp do rynku pracy. Część osób, które są długotrwale bezrobotne posiadają problemy w komunikacji interpersonalnej, odczuwają lęk, niechęć przed dokonywaniem zmian, co stanowi barierę w aktywnym poszukiwaniu ofert pracy, umożliwiających poprawę sytuacji życiowej. W grupie trej znajdują się osoby o różnym poziomie motywacji do dokonywania zmian funkcjonowania społecznego.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.07.2011r. do 30.11.2011r.

Koszt projektu systemowego wynosi 55 200,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 49 404,00 zł co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu, natomiast kwota 5 796,00 jest wkładem własnym i stanowi 10,5% całkowitej wartości projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.