Informacja

Kategoria:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy współpracy z KGHM Polska Miedź prowadzi akcję informacyjną, która ma na celu pogłębienie wiedzy seniorów na temat możliwości zwiększania swojego bezpieczeństwa w okresie pandemii. Gmina otrzymała około 400 sztuk pakietów zawierających: maseczki ochronne, ulotki z niezbędnymi informacjami dotyczącymi m.in. zachowań w czasie pandemii w tym karty życia (do wypełnienia przez seniora, przydatne w kontakcie z ratownikami medycznymi) oraz płyny do dezynfekcji.
Pakiety te zostaną rozdysponowane przez pracowników tutejszego ośrodka Pomocy Społecznej pomiędzy mieszkańców naszej Gminy, którzy ukończyli 70 rok życia.

 20201230 143847