Nowy Plac zabaw w Janowicach Wielkich

Kategoria:

Dobrze zaaranżowany, kolorowy, ale przede wszystkim całkowicie bezpieczny i atestowany - taki jest nowy plac zabaw, który został umiejscowiony na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.

Na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich powstał nowy plac zabaw, który z pewnością po ustaniu epidemii zostanie udostępniony dla dzieci i młodzieży
z naszej gminy. Wnioskodawcą był Dyrektor Szkoły Podstawowej im W. Rutkiewicz
w Janowicach Wielkich. Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowicach Wielkich, na ten cel wydatkowano kwotę 24 183,52 zł.
Po zakończeniu prac porządkowych z placu zabaw będą mogli korzystać m.in. uczniowie szkoły podstawowej obecnie 237 uczniów.
Teren jest ogrodzony, a plac zabaw będzie również dostępny w godzinach popołudniowych.

gmina plac