Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na stanowisko świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
pobierz - Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego
pobierz - O˜świadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - O˜świadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Klauzula RODO