INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń ,,Dobry start” oraz stypendiów szkolnych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Wnioski elektroniczne:
Od 1 lipca 2019 roku wszystkie wnioski (oprócz stypendiów szkolnych) można złożyć tylko w wersji elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl


Wnioski papierowe:
Od 1 sierpnia 2019 roku wszystkie wnioski w wersji papierowej.
•    wnioski o ustalenie prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 w terminie od 01 sierpnia 2019 r.,
•    zaświadczenia ze szkoły potwierdzające naukę dziecka w roku szkolnym 2019/2020 do dnia 13 września 2019 r.,
•    wnioski o ustalenie prawa do pobierania stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2019/2020 w terminie do 13 września 2019 r.,
•    wnioski o ustalenie prawa do pobierania świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 w terminie od 01 sierpnia 2019  r.
•    wnioski o ustalenie prawa do pobierania świadczeń Dobry Start, można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada 2019r.

Jednocześnie informujemy, że okresy zasiłkowe niżej wymienionych świadczeń pozostają bez zmian tj.:
•    fundusz alimentacyjny  od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
•    świadczenia rodzinne od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich informuje, że na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:
•    od 01 lipca 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną bądź po przez profil zaufania Emp@tia
•    od 01 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną poprzez składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 złoży wniosek wraz z dokumentami:
•    od 1 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019r.,
•    od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.,
•    od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.,
•    od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020r.,
•    od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020r.

Ważna informacja:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018r., poz. 2432) podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 800,00 zł. Zgodnie z art. 11 ust. 2 powołanej ustawy powyższa kwota ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, czyli rozpoczynający się od dnia 1 października 2019r.