Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

pobierz , skan

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na stanowisko świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
pobierz - Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego
pobierz - O˜świadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - O˜świadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Klauzula RODO

III Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
pobierz - III nabór na stanowisko - Pracownik Socjalny
pobierz - Klauzula RODO
pobierz - Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - Oświadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Ogłoszenie o liczbie kandydatów spełniających warunki
pobierz - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na stanowisko głównego księgowego.

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
pobierz - Ogłoszenie - nabór na stanowisko główny księgowy
pobierz - O˜świadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - O˜świadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Klauzula RODO
pobierz - informacja o wynikach naboru