Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Życiu mieszkańców gminy Janowice Wielkie towarzyszy wiele problemów obejmujących swoim zasięgiem liczną grupę osób i coraz młodsze pokolenie. Zmuszają one część z nich do szukania różnych form pomocy w systemie pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie Janowice Wielkie realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). GOPS udziela pomocy w formie finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej i poradnictwa.