Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich mieszczącym się przy ul. Kolejowej 2A, 58-520 Janowice Wielkie
Przedmiot konkursu:
Stanowisko: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
więcej Informacja o wynikach naboru

Informacja dotycząca błędnych informacji wygenerowanych automatycznie w postaci SMS oraz Email

W dniu 19 lipca 2019 roku w godzinach popołudniowych z systemu dziedzinowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zostały wygenerowane automatycznie informacje SMS oraz Email dotyczące realizacji wypłat świadczeń w dniu 2019-02-05
Uprzejmie informujemy, iż błędne wiadomości zostały wygenerowane automatycznie
w związku z aktualizacją oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
Zwracamy się z prośbą o zignorowanie tych wiadomości i przepraszamy za utrudnienia.

Małgorzata Gajewicz
Kierownik GOPS Janowice Wielkie

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 4/2016  Kierownika GOPS  Janowice Wielkie z dnia 28 października 2016 roku na: Dostawę, montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miejscowości Radomierz  Gmina Janowice Wielkie (Radomierz 55 działka gminna)

Urządzenia wykonane z metalu oraz drewna rdzeniowego, malowanych farbami odpornymi na ścieranie i warunki atmosferyczne. więcej  Rozstrzygnięcie

KOMUNIKAT - Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Uprzejmie informujemy, że  od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik (np. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki) jest składany równocześnie
z wnioskiem.
Powyższe formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej.
Wnioski można pobierać oraz składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich ul Kolejowa 2 a  w godzinach od 8,00- do 15,00, pok. nr 4    


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
/-/   Małgorzata Gajewicz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.