Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Kategoria:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2a
telefon: 75/ 75 15 533

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą Przedstawiciele następujących Instytucji:
• Małgorzata Gajewicz
- Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Janowicach Wielkich
• Krystyna Chmura
- Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
• Paweł Zajączkowski
- Przedstawiciel Komendy Policji – Dzielnicowy Gminny Janowice Wielkie
• Marzena Pluto
- Przedstawiciel Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich / Pedagog, Nauczyciel/
• Oksana Wasilewska
- Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
• Dariusz Kwiatkowski
- Zawodowy Kurator Sądowy
• Stanisława Kupka
- Przedstawiciel Ochrony Zdrowia

Zespół wyłonił Prezydium w składzie:
1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Pani Oksana Wasilewska,
2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Pani Małgorzata Gajewicz.
3. Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Krystyna Chmura

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; ·- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Tworzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
- Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Sprawy organizacyjno - techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.