MATERIAŁ INFORMACYJNY O ZASADACH PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OBYWATELOM UKRAINY PRZYBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM POLSKI W ZWIĄZKU Z TOCZĄCYMI SIĘ DZIAŁANIAMI WOJENNYMI

Kategoria:

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583) - dalej: ustawa pomocowa - będą uprawnieni między innymi do realizowanych przez gminy świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Materiał informacyjny zamieszczono w załączniku: pobierz