III Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
pobierz - III nabór na stanowisko - Pracownik Socjalny
pobierz - Klauzula RODO
pobierz - Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - Oświadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Ogłoszenie o liczbie kandydatów spełniających warunki
pobierz - wyniki naboru
pobierz - informacje o wynikach naboru