Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących POPŻ 2014-2020

Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących POPŻ 2014-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich informuje, iż od miesiąca września br. rozpoczyna się nowa edycja Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2017.
Jednocześnie informujemy, iż do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.,

•    1.268, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
•    1.028, 00 zł dla osoby w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich podpisał Porozumienie  o Współpracy przy realizacji zadania pod nazwą – bezpłatna dystrybucja żywności, owoców lub warzyw w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ FEAD podprogram 2017 z  Europejską Fundacją Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” z siedzibą przy  ul. Wojska Polskiego 15, 58-500 Jelenia Góra

Artykuły żywnościowe, będą wydawane w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego 15.

Informacje o terminach wydawania żywności oraz działaniach towarzyszących będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a.

 

Więcej gmin z pomocą żywnościową - więcej informacji na stronie; www

 


 

PROGRAM OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA  2014-2020
więcej  na stronach: www  www
Szczegóły formalne PO PŻ i Podprogramu 2017 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej