GDZIE SZUKAĆ POMOCY W GMINIE JANOWICE WIELKIE I NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

Kategoria:

GDZIE SZUKAĆ POMOCY W GMINIE JANOWICE WIELKIE I NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
TELEFONY ALARMOWE
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO 112

KOMISARIAT POLICJI W  JELENIEJ GÓRZE
   ul. Armii Krajowej 5
   58-500 Jelenia Góra 
   tel.   75/75 20482,  75/75-20-24
 Dyżurny KMP w Jeleniej Górze
   75/75 20 150,  75/75 20 222
    fax: 75/75 20 108, 75 75 20 27
   Godziny urzędowania:
    poniedziałek-niedziela: całą dobę

 PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W  JANOWICACH WIELKICH /DZIELNICOWY/

        ul. Kolejowa 2a
        58-520 Janowice Wielkie
        tel. Kontaktowy z dzielnicowym Gminy : 724 009 997
        Punkt czynny w każdy czwartek w godzinach 16:00-19:00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWICACH WIELKICH

        ul. Kolejowa 2a 
        58-520 Janowice Wielkie
        tel. 75 75 15 533
        Godziny urzędowania:
        od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 -15:30

  Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  działają także:

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu , Narkomanii, Przemocy w rodzinie i  Ich Rodzin.

  PHARMED CENTRUM MEDYCZNE "MULTI –MED"
     Al. Wojska Polskiego 3
     58-520 Janowice Wielkie,  telefon : 75 75 15 117  
     Aby zarejestrować się do lekarza rodzinnego pacjent może zgłosić się
• osobiście,
• telefonicznie,
• za pośrednictwem osoby trzeciej
     od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 17:50

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE

       ul. Podchorążych 15
       58-508 Jelenia Góra
       tel. 756473277
       Godziny urzędowania:
       poniedziałek-piątek  7:30-15:30       
OŚRODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ W JELENIEJ GÓRZE
       ul. Al. Jana Pawła II 7
       58-500 Jelenia Góra
       tel. 756439100
       Telefon interwencyjny w soboty i niedziele całodobowo: 607550484
       Godziny urzędowania:
       Poniedziałek-piątek 8:00-20:00
PROKURATURA REJONOWA W  JELENIEJ GÓRZE
       ul. Matejki 17
       58-500 Jelenia Góra
       tel. 756428460
       Godziny urzędowania:
       poniedziałek-piątek 7:30-15:30

SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE
       III Wydział Rodzinny i Nieletnich
       ul. Mickiewicza 21
       58-500 Jelenia Góra
       tel. 75 67-12-650,  fax: 75 67 12 6

OGÓLNOPOLSKI  TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
  „ NIEBIESKA LINIA”     TEL. 801 120 002

Punkt Konsultacyjny

Kategoria:
 • Informacja dotycząca - Funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, narkomanii, przemocy w rodzinie w Gminie Janowice Wielkie

Punkt powstał w styczniu 2009  roku z myślą o osobach, które borykają się z  problemem alkoholowym, rodzin w których występuje alkoholizm, przemoc,  problemem z narkomanią.
Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

 • motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,
 • udzielanie wsparcia w trakcie leczenia i po jego zakończeniu /grupy wsparcia/,
 • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym /członkom rodzin, bliskim, pozostających w bezpośrednich interakcjach z alkoholikiem/,
 • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy   i powstrzymania przemocy,
 • rozpoznawanie zjawiska niewydolności opiekuńczo - wychowawczej,
 • rozpoznawanie innych zagrożeń i patologii,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej,
 • porady i konsultacje terapeutyczne.

W Punkcie prowadzone jest:

 • poradnictwo dla osób uzależnionych
 • poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą
 • poradnictwo ogólno – wychowawcze
 • wczesna profilaktyka

Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest dla osób:

 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • z problemami rodzinnymi,
 • z problemami wychowawczymi,
 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • współuzależnionych  (rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym),
 • dotkniętych przemocą.

Udzielamy informacji telefonicznej pod numerem telefonu:
667 755 111
Zapewniamy dyskrecję i anonimowość rozmówcy.
Uwaga ! Wszystkie świadczenia są nieodpłatne.

Punkt Konsultacyjny – Informacyjny  czynny jest w miejscowościach :

 • Janowice Wielkie (Sala Ochotniczej Straży Pożarnej -budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul Kolejowa 2 ) w każdą środę od godziny 15:00 do  18:00    (3 godziny)
 • Komarno nr  88 Sala Świetlicy w Komarnie (byłe przedszkole) w każdą środę od godziny 13:45 do 14:45   (1 godzinę)
 • Trzcińsko nr 71 Sala Świetlicy w Trzcińsku (budynek Gminnej Biblioteki) w każdą ostatnią środę miesiąca od godz. 18:10  do 19:10   (1 godzinę)

Porady dla mieszkańców Gminy Janowice Wielkie udzielane są bezpłatnie !