Korpus wsparcia seniorów

Kategoria:

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Janowice Wielkie do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II, współfinansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich prowadzi rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. opaskę bezpieczeństwa lub inne urządzenie bezpieczeństwa.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Janowice Wielkie - seniorów w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do opieki na odległość.

W ramach Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa, które będą połączone z usługą operatora pomocy - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby spełniające wymogi Programu i zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a lub pod numerem telefonu 75 75 15 533 do dnia 20 lutego 2024 r.