Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Kategoria:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przystąpił do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II – wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość.”

1
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2024 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA MODUŁ II – 6.481,00 ZŁ,
ŚRODKI WŁASNE – 1.620,25 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 8.101,25 ZŁ.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Celem Moduł II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Janowice Wielkie,
  • wiek 60 lat i więcej,
  • osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub osoba zamieszkująca wspólnie z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie udzielone jest w postaci tzw. usługi „opieki na odległość”, obejmującej:

  1. udostępnienie tzw. „opaski bezpieczeństwa”;
  2. opiekę Centrum monitoringu tzw. „opieki na odległość”. Centrum monitoringu działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, monitorując zdarzenia dotyczące Odbiorców wsparcia, w tym aktywności SOS, alerty dotyczące monitorowanych parametrów i postępujących zgodnie z przyjętymi procedurami alarmowymi.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane i spełniające wymogi Programu proszone są o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa
2a lub pod numerem telefonu 75 75 15 533 do dnia 27 czerwca 2024 r.

Korpus plakat 2024 724x1024

W załączeniu:
1. pobierz - Druk zapotrzebowania na wsparcie w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów
2. pobierz - Program Korpus Wsparcia seniora