POMOC PSYCHOLOGICZNA

Kategoria:

Od dnia 01 kwietnia 2023 roku w każdy czwartek w godzinach od 15,30 do 17,30 świadczone będą bezpłatne usługi psychologiczne dla mieszkańców Gminy Janowice Wielkie.
Pomoc psychologiczna może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na dobro osób i społeczności, na dobro związane ze zdrowiem. Psycholog zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich oferuje pomoc w zakresie:

  • Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy skierowana do ludzi przeżywających kryzysy rozwojowe lub mających trudności przystosowawcze. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobu jego rozwiązania.

  • Psychoterapia jest celowym i planowanym oddziaływaniem psychologicznym zmierzającym do złagodzenia lub zniwelowania zaburzeń funkcjonowania psychicznego
    i społecznego, wspierającym dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju. Jest ukierunkowana na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn swoich problemów oraz zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania.

  • Terapia małżeńska to praca nad odbudowaniem bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między małżonkami. Koncentruje się na diagnozie kryzysu w związku
    i konstruktywnej pracy nad konfliktami, frustracją, trudną atmosferą czy problemami seksualnymi.

  • Wsparcie dla kobiet znajdujących się w kryzysie lub trudnej sytuacji rodzinnej –konsultacje

Poradnictwo psychologiczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzi Pani Małgorzata Gorzelak.
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 601 565 844

/-/ Małgorzata Gajewicz
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich