Punkt Konsultacyjny

Kategoria:

Dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, a także dla osób potrzebujących pomocy –

Punkt Konsultacyjny czynny jest:

 • Janowice Wielkie w każdą środę od godziny 16,00 do 18,30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,
 • Komarno w każdą środę od godziny 14,50 do 15,50 w budynku Biblioteki (dawna szkoła)
 • Trzcińsko w każdą ostatnią środę miesiąca od godziny 18,40 do 19,40 w budynku Biblioteki.
  Godziny pracy Punktu Konsultacyjnego są dostosowane do potrzeb klientów po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu; 667 755 111


UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

 • osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
 • osób z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem,
 • osób uzależnionych,
 • osób współuzależnionych,
 • osób będących w kryzysie.

CEL DZIAŁALNOŚCI:

Oferta punktu konsultacyjnego jest interdyscyplinarna, a zadaniem pracującej tam osoby jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci)

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,
 • wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia,
 • inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
 • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin w kryzysie,
 • konsultacje dla osób i rodzin z różnymi problemami życiowymi.

Usługi Punktu Konsultacyjnego są świadczone nieodpłatnie!!!!