Seniorzy z Janowic Wielkich otrzymali opaski bezpieczeństwa

Kategoria:

W dniu 2 lipca 2024 roku w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich odbyło się uroczyste przekazanie opasek bezpieczeństwa dla seniorów. Seniorzy zostali także przeszkoleni z zakresu użytkowania tych urządzeń. W wydarzeniu uczestniczyli: Sekretarz Gminy Pan Miłosz Kamiński, Skarbnik Gminy Pan Robert Gudowski oraz Kierownik GOPS Pani Małgorzata Gajewicz, wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

Przekazanie opasek to efekt realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów", Moduł II, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości 6 481,00 zł, a środki własne wyniosły 1 620,25 zł. Całkowita wartość zadania to 8 101,25 zł.

Program wsparcia obejmuje osoby w wieku 60+, mieszkające na terenie Gminy Janowice Wielkie, które mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Dotyczy to zarówno osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, jak i tych, które mieszkają z bliskimi niezdolnymi do zapewnienia odpowiedniego wsparcia.

Opaska bezpieczeństwa to niewielkie urządzenie w kształcie zegarka, noszone na nadgarstku, które zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi. Urządzenie regularnie mierzy parametry życiowe, takie jak temperatura, saturacja i tętno, a także wykrywa upadki i lokalizuje użytkownika. Senior może sam wezwać pomoc, naciskając przycisk alarmowy, który łączy go z personelem medycznym Centrum Teleopieki. Powiadomienie wysyłane jest również do wskazanego opiekuna, który może podjąć próbę udzielenia pomocy.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a seniorom przekazano 10 opasek dostarczonych przez firmę HRP Care. Firma ta dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i własnym centrum teleopieki, które monitoruje parametry życiowe i reaguje na zgłoszenia.

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, w kolejnych latach planowana jest dalsza dystrybucja tych urządzeń. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich