TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025

Kategoria:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych.

Wnioski elektroniczne:
Od 1 lipca 2024 roku wszystkie wnioski (oprócz stypendiów szkolnych) można złożyć tylko w wersji elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

Wnioski papierowe:
Od 1 sierpnia 2024 roku wszystkie wnioski w wersji papierowej.
• wnioski o ustalenie prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025w terminie od 01 sierpnia 2024 r.,
• wnioski o ustalenie prawa do pobierania świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 w terminie od 01 sierpnia 2024 r.
Od 1 września 2024 roku.
• wnioski o ustalenie prawa do pobierania stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2024/2025 w terminie od 01 września 2024 do 15 września 2024 r.,

Jednocześnie informujemy, że okresy zasiłkowe pozostają bez zmian tj.:
• fundusz alimentacyjny od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• świadczenia rodzinne od 01.11.2024 r. do 31.10.2025 r.

 

Janowice Wielkie, dnia 09 lipiec 2024 roku